REGULAMIN IMPREZY „Polish Beatbox Battle 2022″

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polish Beatbox Battle to oficjalne mistrzostwa Polski w beatboxie.
 2. Organizatorem imprezy jest BOAIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. OKĘCKA 8 / 2, 02-658 WARSZAWA, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Impreza odbywa się w Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21 02-502 w Warszawie.
 4. Impreza odbywa się w dniach 20-21 sierpnia 2022 r. (sobota i niedziela) w godzinach 13:00 – 23:00. W dniu 21.08.2022 r. odbywają się eliminacje, które wyłonią zawodników biorących udział w bitwach. Bitwy finałowe odbywają się w dniu 21 sierpnia, a ich celem jest wyłonienie zwycięzców poszczególnych kategorii.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia współpracy z innymi podmiotami, które staną się współorganizatorami poszczególnych elementów wydarzenia.

2. DEFINICJE

 1. Uczestnik – każda osoba fizyczna, która jest członkiem imprezy.
 2. Zawodnik – każda osoba fizyczna, która bierze czynny udział w zawodach.
 3. Nagroda – nagrodą dla zwycięzców poszczególnych kategorii są kolejno:
  • I miejsce: Awans na World Beatbox Championship, dający prawo do reprezentowania Polski na mistrzostwach świata w Beatboxie, nagrody muzyczne ufundowane przez sponsorów: Boss, Riff
  • II miejsce: nagrody muzyczne ufundowane przez sponsorów: Riff
 4. Przekazanie nagrody nastąpi na miejscu, zaraz po wyłonieniu Zwycięzców.
 5. Zwycięzcy nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagrody nie podlegają wymianie na jakiekolwiek inne nagrody.

3. PRZEBIEG I ZASADY IMPREZY:

 1. Polish Beatbox Battle rozgrywa się na zasadzie bitew „face to face”. Jest to forma artystycznej rywalizacji, w której uczestnicy za pomocą dźwięków wydawanych m.in z ust, starają się udowodnić swoją wyższość nad rywalem.
 2. Bitwy odbywają się na scenie pomiędzy uczestnikami, którzy przeszli eliminacje. Uczestnicy podczas bitew używają mikrofonów o takich samych lub podobnych ustawieniach. O wynikach bitew decyduje jury.
 3. Polish Beatbox Battle odbywa się w trzech kategoriach:
  • SOLO (kobiety i mężczyźni wspólnie),
  • TAG TEAM (2 osoby),
  • LOOPER (1 osoba).
 4. Jeden Uczestnik może zgłosić się do wszystkich kategorii, jeśli spełnia jej wymagania.
 5. Zawodnicy w kategorii SOLO są wyłaniani na podstawie eliminacji (14 osób), mistrz ubiegłej edycji (1 osoba), oraz dzikiej karty (1 osoba). W kategorii SOLO Zawodnicy otrzymują w eliminacjach 90 sekund (1 minuta i 30 sekund). Jeśli Mistrz ubiegłej edycji nie potwierdzi swojego udziału w bitwie, na podstawie eliminacji przechodzi 15 osób plus zwycięzca dzikiej karty.
 6. W kategoriach TAG TEAM i LOOPER wszyscy Zawodnicy wyłonieni są na podstawie dzikich kart, których długość powinna wynosić kolejno:
  • LOOPER – 180 sekund (3 minuty),
  • TAG TEAM – 120 sekund (2 minuty).
 1. Jury wyłoni w każdej kategorii kolejno:
  • SOLO – 16 osób,
  • TAG TEAM – 8 zespołów (lub jeśli ilość zgłoszeń będzie mniejsza niż 8 os. – 4 zespoły)
  • LOOPER – 8 osób (lub jeśli ilość zgłoszeń będzie mniejsza niż 8 os. – 4 osoby)
 2. Bitwy odbędą się w systemie pucharowym:
  • 1/8 finału,
  • 1/4 ćwierćfinał,
  • 1/2 półfinał,
  • walka o trzecie miejsce,
  • wielki finał.
 3. W każdej kategorii Zawodnicy otrzymują w walkach kolejno czas:
  • SOLO – w TOP16 2×60 s (2×1 min)
  • SOLO – w TOP8 i wyżej: 2×90 s (2×1.5 min),
  • TAG TEAM – 2×90 s (2×1.5 min),
  • LOOPER – 2×180 s (2×3 min).

4. DZIKA KARTA

 1. Dzika karta to forma konkursu, która oznacza dopuszczenie do zawodów Zawodnika niespełniającego formalnych warunków uczestnictwa. Może otrzymać ją Uczestnik, który spełni warunki podane niżej przez Organizatora.
 2. Wygrywając Dziką kartę Zawodnik zyskuje możliwość zakwalifikowania się do etapu pucharowego kategorii SOLO bez konieczności przechodzenia eliminacji.
 3. Aby wyłonić zwycięzcę Dzikiej Karty, Organizator przeprowadza konkurs online, o którego rozstrzygnięciu decyduje zespół Jury powołany przez Organizatora.
 4. Konkurs „Dzika Karta” odbywa się od dnia 21.07.2022 r. do dnia 15.08.2022 r. Po tym czasie Organizator w ciągu 6 dni roboczych ogłosi zwycięzców konkursu.
 5. Eliminacje dla kategorii TAG TEAM oraz LOOPER przeprowadzane są w ramach konkursu „Dzikiej Karty”.
 6. Aby wziąć udział w konkursie, należy nagrać beatboxowy set. Następnie Uczestnik powinien opublikować wideo o dobrej jakości dźwięku na swoim kanale YouTube’a, a w opisie umieścić ksywę oraz hasztag #pbb2022wildcard.
 7. Czas trwania poszczególnych filmów zwanych „Dzikimi Kartami” wynosi kolejno, wliczając czas zapowiedzi:
  • SOLO: 2 minuty,
  • TAG TEAM: 2 minuty,
  • LOOPER: 3 minuty.

5. JURY

 1. Celem zapewnienia prawidłowego rozstrzygnięcia wyników bitew, Organizator powołuje zespół Jury złożony z wybranych przez siebie beatboxerów. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad imprezy, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 2. Zawodnicy są oceniani przez 3-5 osobowe Jury. Różne kategorie bitew mogą być oceniane przez różne składy Jurorów.
 3. Organizator i Jury zastrzegają sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zawodników dopuszczonych do fazy pucharowej, w zależności od ilości zgłoszeń.
 4. Jury jest zobligowane wyłonić zwycięzcę walki zaraz po jej odbyciu się. W trakcie całej bitwy obowiązuje całkowity zakaz dogrywek. Decyzja jurorów jest ostateczna.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W mistrzostwach startować mogą osoby nie młodsze niż 16 lat, niemniej jednak osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna na udział lub muszą pojawić się z w/w opiekunem.
 2. Warunkiem udziału w zawodach jest zarejestrowanie się Uczestnika w zawodach oraz kupienie biletu wstępu, przez podanie prawdziwych danych osobowych, wymaganych w formularzu rejestracji przez Organizatora.
 3. Przystąpienie do udziału w imprezie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w formularzach rejestracji przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia imprezy oraz w związku z wydaniem nagrody.
 5. Impreza będzie rejestrowana w zakresie audiowizualnym. Wchodząc na imprezę, jej Uczestnik akceptuje nieodpłatne udostępnianie swojego wizerunku do celów promocji imprezy, na nieograniczonych polach eksploatacji, bez limitu czasowego. Zgodę można wycofać, pisząc na adres: polishbeatboxbattle@gmail.com
 6. Wszystkie informacje dotyczące imprezy i jej przebiegu umieszczane są na stronie www.polishbeatbox.com oraz w wydarzeniu na portalu Facebook:
  https://www.facebook.com/events/1089047451691096/
 7. Wszelkie objawy agresji fizycznej spowodują dyskwalifikację Zawodników.
 8. Bitwy to walki „face to face”, co oznacza, że możemy być kreatywni na scenie wobec “przeciwnika” oraz publiczności. Zezwolone jest użycie małych rekwizytów (np. tak, jak Skiller na finale Mistrzostw Świata 2012).
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.07.2022 r.